utils/base64.js

var Base64 = {
 // private property
 _keyStr: "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=",
 // public method for encoding
 encode: function(input) {
  var output = "";
  var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4;
  var i = 0;
  input = Base64._utf8_encode(input);

  while (i < input.length) {

   chr1 = input.charCodeAt(i++);
   chr2 = input.charCodeAt(i++);
   chr3 = input.charCodeAt(i++);

   enc1 = chr1 >> 2;
   enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4);
   enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6);
   enc4 = chr3 & 63;

   if (isNaN(chr2)) {
    enc3 = enc4 = 64;
   } else if (isNaN(chr3)) {
    enc4 = 64;
   }

   output = output + this._keyStr.charAt(enc1) + this._keyStr.charAt(enc2) + this._keyStr.charAt(enc3) + this._keyStr.charAt(enc4);

  }

  return output;
 },

 // public method for decoding
 decode: function(input) {
  var output = "";
  var chr1, chr2, chr3;
  var enc1, enc2, enc3, enc4;
  var i = 0;

  input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, "");

  while (i < input.length) {

   enc1 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
   enc2 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
   enc3 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
   enc4 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));

   chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4);
   chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2);
   chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4;

   output = output + String.fromCharCode(chr1);

   if (enc3 != 64) {
    output = output + String.fromCharCode(chr2);
   }
   if (enc4 != 64) {
    output = output + String.fromCharCode(chr3);
   }

  }

  output = Base64._utf8_decode(output);

  return output;
 },

 // private method for UTF-8 encoding
 _utf8_encode: function(string) {
  string = string.replace(/\r\n/g, "\n");
  var utftext = "";

  for (var n = 0; n < string.length; n++) {

   var c = string.charCodeAt(n);

   if (c < 128) {
    utftext += String.fromCharCode(c);
   } else if ((c > 127) && (c < 2048)) {
    utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
    utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
   } else {
    utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
    utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
    utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
   }

  }

  return utftext;
 },

 // private method for UTF-8 decoding
 _utf8_decode: function(utftext) {
  var string = "";
  var i = 0;
  var c = 0;
  var c1 = 0;
  var c2 = 0;

  while (i < utftext.length) {

   c = utftext.charCodeAt(i);

   if (c < 128) {
    string += String.fromCharCode(c);
    i++;
   } else if ((c > 191) && (c < 224)) {
    c2 = utftext.charCodeAt(i + 1);
    string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63));
    i += 2;
   } else {
    c2 = utftext.charCodeAt(i + 1);
    c3 = utftext.charCodeAt(i + 2);
    string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63));
    i += 3;
   }

  }

  return string;
 }
}

module.exports = Base64

使用 引包

const base64 = require('base64.js')

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注